The Pro@Heart research Group The prospective athlete's heart research Group

De "Prospective Athlete's Heart Study Group", is een gepassioneerde groep onderzoekers die vanuit verschillende invalshoeken tracht te achterhalen wat de invloed is van uithoudingssport op het hart. 

Vrijwilligers gezocht Master@Heart

Onze partners